"Dobry Start" dla ucznia

drukWersja do druku

"Dobry Start" dla ucznia 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane

 • od 1 lipca w formie elektronicznej
 • od 1 sierpnia w formie papierowej

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:

 • raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
 • do ukończenia 20 roku życia, jeżeli zaczęły naukę w szkole przed ukończeniem 18 r.ż.
 • dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole- do ukończenia 24 roku życia
 • rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu
 • dziecku sześcioletniemu jeśli rozpoczyna naukę w klasie I szkoły podstawowej

Świadczenie nie przysługuje:

 • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą portalu „Emp@tia” należy założyć profil zaufany korzystając z poniższego linku: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

  Wniosek do wydruku można pobrać ze strony: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

  ul. Kościuszki 2

  07-210 Długosiodło

  tel/fax: (29)74-12-158

  e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

  © GOPS Długosiodło |2011 - 2021|

  Kontakt z webmasterem