Grupy Samopomocowe przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

drukWersja do druku

Grupy samopomocowe są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Cele grupy samopomocowej ustalają sami jej uczestnicy i zawsze mogą je zmienić. Różnym grupom samopomocowym przyświecają różne cele. Poprzez wspólną pracę w ramach grupy samopomocowej można łatwiej poradzić sobie z wieloma problemami życiowymi.

Wszystkich mających pomysł na stworzenie kolejnej grupy samopomocowej i odczuwających potrzebę uzyskania wsparcia ze strony innych osób borykających się z podobnym problemem
prosimy o zgłaszane się do Ośrodka

GRUPA SAMOPOMOCOWA MATEK DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejsce spotkań: Długosiodło ul. Królowej Jadwigi 36 (Centrum Kultury)

Cele grupy:

 • wzajemna pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów
 • poszerzenie wiedzy na temat wychowywania dziecka niepełnosprawnego przez wymianę doświadczeń
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji
 • tworzenie perspektyw na lepsze życie
 • poprawa jakości życia poprzez udział w imprezach integracyjnych
 • motywacja niesienia pomocy innym.

JESTESMY RAZEM - Grupa samopomocowa dorosłych osób niepełnosprawnych

Miejsce spotkań: Długosiodło ul. Mickiewicza 15 (budynek ośrodka zdrowia – parter)

Cele grupy:

 • wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego
 • wyzbycie się samotności i wyjście z izolacji
 • wspieranie się wzajemne przy pokonywaniu trudności
 • rozwijanie nowych form radzenia sobie z problemem
 • wytworzenie w sobie pewnej siebie postawy w kontaktach ze specjalistami (np. lekarzami)
 • stworzenie nowej perspektywy i wypełnienie życia nową treścią.

* Osoby spoza Długosiodła mogą skorzystać z bezpłatnego transportu.

SUPERMAMA - Grupa samopomocowa matek z rodzin wielodzietnych

Miejsce spotkań: Długosiodło ul. Królowej Jadwigi 36 (Centrum Kultury)

Cele grupy:

 • poznanie osób mających podobne problemy,
 • uzyskanie wsparcia innych osób w rozwiązywaniu własnych problemów,
 • poprawa swojego samopoczucia,
 • podniesienie poczucia własnej wartości,
 • zdobycie umiejętności pełnienia ról społecznych i efektywnego rozwiązywania codziennych problemów,
 • zaangażowanie się w życie społeczne, stanowienie wzoru do naśladowania dla innych.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem