Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

drukWersja do druku

Od marca 2021 roku bezpłatnie przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt czynny:

I, II, IV piątek miesiąca w godzinach 8.00 - 13.00

Adres:

Długosiodło ul. Mickiewicza 15

(budynek ośrodka zdrowia I piętro, pok. 131 )

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest:

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz problemów przemocy w rodzinie,
  • zwiększenie dostępności do informacji w zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych lub współuzależnionych będących mieszkańcami gminy Długosiodło

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do osób:

  • będących w kryzysie,
  • uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających,
  • ofiar przemocy domowej i stosujących przemoc.

Potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. Masz problem, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby lub masz problem z alkoholem, jesteś uwikłany w przemoc domową – korzystaj z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem