Świetlica Środowiskowa „Przystań” przy GOPS w Długosiodle

drukWersja do druku

Od października 2007 r. do lipca 2015 r. przy GOPS w Długosiodle funkcjonowała świetlica środowiskowa "PRZYSTAŃ" której celem było:

 • Rozwój osobowości dzieci i młodzieży,
 • Kształcenie postaw twórczych,
 • Rozwijanie pozytywnego nastawienia do życia,
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • Rozwijanie tolerancji wobec innych ludzi,
 • Oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 • Minimalizowanie postaw agresji, likwidowanie przejawów przemocy,
 • Profilaktyka uzależnień,
 • Poznanie swoich atutów,
 • Rozwijanie wrażliwości społecznej,
 • Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności,
 • Dawanie dzieciom wsparcia emocjonalnego,
 • Odreagowanie napięć emocjonalnych.

Wydarzenia „świetlicowe”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem