Świetlica Środowiskowa „Przystań” przy GOPS w Długosiodle

drukWersja do druku

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „PRZYSTAŃ”

Adres:

Centrum Kultury
ul. Dąbrowszczaków 26
07-210 Długosiodło

Godziny otwarcia:

Poniedziałek15:00 - 18:00
Wtorek15:00 - 18:00
Środa15:00 - 18:00
Czwartek15:00 - 18:00
Piątek15:00 - 18:00

Zajęcia świetlicowe adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Od października 2007 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle funkcjonuje świetlica środowiskowa „Przystań”.

Oferta świetlicy obejmuje:

 • Zajęcia wychowawcze,
 • Zajęcia plastyczne i techniczne,
 • Zajęcia muzyczne,
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • Zajęcia edukacyjne,
 • Zajęcia profilaktyczne,
 • Zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
 • Zajęcia tematyczne,
 • Podwieczorek.

CELE PROPONOWANYCH ZAJĘĆ W ŚWIETLICY:

 • Rozwój osobowości dzieci i młodzieży,
 • Kształcenie postaw twórczych,
 • Rozwijanie pozytywnego nastawienia do życia,
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • Rozwijanie tolerancji wobec innych ludzi,
 • Oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 • Minimalizowanie postaw agresji, likwidowanie przejawów przemocy,
 • Profilaktyka uzależnień,
 • Poznanie swoich atutów,
 • Rozwijanie wrażliwości społecznej,
 • Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności,
 • Dawanie dzieciom wsparcia emocjonalnego,
 • Odreagowanie napięć emocjonalnych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle liczą na pomoc sponsorów, ofiarodawców i chętnych do współpracy wolontariuszy w świetlicy środowiskowej „Przystań”.

Wydarzenia „świetlicowe”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2020|

Kontakt z webmasterem