Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

drukWersja do druku

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Od 16 czerwca 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o KDR (w formie tradycyjnej i elektronicznej) wraz z załącznikami znajduje się na stronie ministerstwa(kliknij poniższy link):

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Wyczerpujące informacje dotyczące obsługi i korzystania z mKDR (kliknij poniższy link):

https://wsparcie.e-wojewoda.pl/pliki_newsy/69/pliki/20180307112905_INFOGRAFIKAMKDR13A4.pdf

Wyczerpujące informacje dotyczące zamawiania i korzystania z mKDR (kliknij poniższy link):

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-jak-ja-otrzymac

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana również rodzicom, którzy posiadali kiedykolwiek troje dzieci. W 2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Z dniem 1 stycznia wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz.1428). Nowelizacja przynosi ze sobą możliwość ubiegania się o KDR już nie tylko w wersji tradycyjnej, ale również elektronicznej. Dotychczasowi jej dysponenci również mogą ubiegać się o jej wydanie w wersji elektronicznej. W związku z tym funkcjonują już nowe wnioski oraz dodatkowe załączniki jak ZKDR-04.

Kroki jakie należy podjąć, aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:

  1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty,
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Wnioski wraz z załącznikami można składać po czym zamówione Karty osobiście odbierać w siedzibie tut. GOPS w Długosiodle ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło pokój nr 123. W sprawie uzyskania informacji o KDR lub umówienia się co do odbioru kart prosimy o kontakt pod nr tel. 29 64-23-670.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem