Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki

drukWersja do druku

GMINNY PUNKT PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI

KONSULTACJE BEZPŁATNE!

W dniu 16.02.2018 r. Gmina Długosiodło zawarła z Gminą Wyszków porozumienie na prowadzenie Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki.

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki prowadzi konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą.

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki mieści się w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie, przy ul. Sowińskiego 80 (parter - pokój nr 2 i 3).

Szczegółowych informacji udziela Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle:
tel. 296423651
tel. 297412158

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LOKAL USŁUGA SPECJALISTA
PONIEDZIAŁEK 16-17 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY EKSPERYMENTUJĄCEJ/UŻYWAJĄCEJOKAZJONALNIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH/KONSULTACJE DLA RODZICÓW URSZULA ZADWORNA- psycholog (tel. 513983011)
17-20 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE/ALKOHOL/HAZARD) ORAZ ICH RODZIN ŁUKASZ DEPTUŁA pedagog, terapeuta uzależnień (502529670)
WTOREK 16-18 3 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU KATARZYNA SAKOWICZ Psycholog SPECJALNY (tel. 507341910)
18-20 3 GRUPA KOREKCYJNO - EDUACYJNA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE MONIKA BERESIŃSKA, ŁUKASZ DEPTUŁA
20-21 2 INDYWIDUALNEKONSULTACJEDLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE/ALKOHOL/HAZARD) ORAZ ICH RODZIN ŁUKASZ DEPTUŁA psycholog, terapeuta uzależnień tel. 502529670
ŚRODA 16.15-18.15 3 GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE EWA CHMIELEWSKA - pedagog, (tel.506 604 609)
18-20 2 DYŻUR PRAWNIKA (UZALEŻNIENIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE) MICHAŁ POTĘGA - prawnik (509-465-335)
CZWARTEK 08-11 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE/SZKODLIWIE/ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN KAMILLA PUŁAWSKA – psycholog, terapeuta uzależnień, tel. 693998931
17 - 19 2 INDYWIDUALNE KONULTACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE (kwalifikacja do grupy edukacyjno - korekcyjnej) KAMILLA PUŁAWSKA - psycholog
16:15-19:15 3 INDYWIDUALNE KONULTACJE DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE/SZKODLIWIE/ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN MAGDALENA DMOCHOWSKA pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (696059860)
PIĄTEK 16.15 - 19.15 3 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCYW RODZINIE EWA CHMIELEWSKA - pedagog (tel.506 604 609)

Zachęcam mieszkańców Gminy Długosiodło do korzystania z usług Punktu.

Wójt Gminy Długosiodło
/-/Stanisław Jastrzębski

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2020|

Kontakt z webmasterem