GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=27

Czas wydruku: 2020-11-28 godz: 08:45

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki

GMINNY PUNKT PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI

KONSULTACJE BEZPŁATNE!

Uprzejmie informujemy, że od 26.10.2020 roku Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki ponownie przechodzi w tryb pracy zdalnej. Harmonogram pracy specjalistów Punktu pozostaje bez zmian (w załączniku), natomiast konsultacje będą udzielane telefonicznie lub online.

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki prowadzi konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą.

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki mieści się w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie, przy ul. Sowińskiego 80 (parter - pokój nr 2 i 3).

Szczegółowych informacji udziela Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle:
tel. 296423651
tel. 297412158

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LOKAL USŁUGA SPECJALISTA
PONIEDZIAŁEK 16-17 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY EKSPERYMENTUJĄCEJ/UŻYWAJĄCEJ OKAZJONALNIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH/KONSULTACJE DLA RODZICÓW URSZULA ZADWORNA - psycholog (tel. 513-983-011)
17-20 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE/ALKOHOL/HAZARD) ORAZ ICH RODZIN ŁUKASZ DEPTUŁA psycholog, terapeuta uzależnień (502-529-670)
WTOREK 17-18 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE/ALKOHOL/HAZARD) ORAZ ICH RODZIN URSZULA ZADWORNA - psycholog (tel. 513-983-011)
18-20 3 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC MONIKA BERESIŃSKA - psycholog (tel. 604-587-899)
ŚRODA 16.15-18.15 3 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE EWA CHMIELEWSKA - pedagog, (tel.506-604-609)
18-20 2 DYŻUR PRAWNIKA (UZALEŻNIENIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE) MICHAŁ POTĘGA - prawnik (509-465-335)
CZWARTEK 08-11 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE/SZKODLIWIE/ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN KAMILLA PUŁAWSKA – psycholog, terapeuta uzależnień, tel. 693-998-931
17-19 2 INDYWIDUALNE KONULTACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE (kwalifikacja do grupy edukacyjno - korekcyjnej) MONIKA BERESIŃSKA - psycholog (tel. 604-587-899)
16:15-19:15 3 INDYWIDUALNE KONULTACJE DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE/SZKODLIWIE/ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN MAGDALENA DMOCHOWSKA pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (tel. 696-059-860)
PIĄTEK 16.15-19.15 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE EWA CHMIELEWSKA - pedagog (tel. 506-604-609)

Zachęcam mieszkańców Gminy Długosiodło do korzystania z usług Punktu.

Wójt Gminy Długosiodło
/-/Stanisław Jastrzębski