GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=23

Czas wydruku: 2020-11-28 godz: 09:27

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Od października 2019 roku bezpłatnie przyjmuje terapeuta
w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt czynny:

I i III piątek miesiąca w godzinach 8.00 - 13.00

Adres:

Długosiodło ul. Mickiewicza 15

(budynek ośrodka zdrowia I piętro, pok. 131 )

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest:

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do osób:

Potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. Masz problem, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby lub masz problem z alkoholem, jesteś uwikłany w przemoc domową – korzystaj z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej.