GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=23

Czas wydruku: 2023-02-03 godz: 14:56

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Od marca 2021 roku bezpłatnie przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt czynny:

I, II, IV piątek miesiąca w godzinach 8.00 - 13.00

Adres:

Długosiodło ul. Mickiewicza 15

(budynek ośrodka zdrowia I piętro, pok. 131 )

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest:

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do osób:

Potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. Masz problem, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby lub masz problem z alkoholem, jesteś uwikłany w przemoc domową – korzystaj z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej.