GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=22

Czas wydruku: 2020-01-21 godz: 12:40

Świetlica Środowiskowa „Przystań” przy GOPS w Długosiodle

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „PRZYSTAŃ”

Adres:

Centrum Kultury
ul. Dąbrowszczaków 26
07-210 Długosiodło

Godziny otwarcia:

Poniedziałek15:00 - 18:00
Wtorek15:00 - 18:00
Środa15:00 - 18:00
Czwartek15:00 - 18:00
Piątek15:00 - 18:00

Zajęcia świetlicowe adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Od października 2007 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle funkcjonuje świetlica środowiskowa „Przystań”.

Oferta świetlicy obejmuje:

CELE PROPONOWANYCH ZAJĘĆ W ŚWIETLICY:

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle liczą na pomoc sponsorów, ofiarodawców i chętnych do współpracy wolontariuszy w świetlicy środowiskowej „Przystań”.

Wydarzenia „świetlicowe”