GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=22

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 09:45

Świetlica Środowiskowa „Przystań” przy GOPS w Długosiodle

Od października 2007 r. do lipca 2015 r. przy GOPS w Długosiodle funkcjonowała świetlica środowiskowa "PRZYSTAŃ" której celem było:

Wydarzenia „świetlicowe”