GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=21

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 14:23

Grupy Samopomocowe przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Grupy samopomocowe są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Cele grupy samopomocowej ustalają sami jej uczestnicy i zawsze mogą je zmienić. Różnym grupom samopomocowym przyświecają różne cele. Poprzez wspólną pracę w ramach grupy samopomocowej można łatwiej poradzić sobie z wieloma problemami życiowymi.

Wszystkich mających pomysł na stworzenie kolejnej grupy samopomocowej i odczuwających potrzebę uzyskania wsparcia ze strony innych osób borykających się z podobnym problemem
prosimy o zgłaszane się do Ośrodka

GRUPA SAMOPOMOCOWA MATEK DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejsce spotkań: Długosiodło ul. Królowej Jadwigi 36 (Centrum Kultury)

Cele grupy:

JESTESMY RAZEM - Grupa samopomocowa dorosłych osób niepełnosprawnych

Miejsce spotkań: Długosiodło ul. Mickiewicza 15 (budynek ośrodka zdrowia – parter)

Cele grupy:

* Osoby spoza Długosiodła mogą skorzystać z bezpłatnego transportu.

SUPERMAMA - Grupa samopomocowa matek z rodzin wielodzietnych

Miejsce spotkań: Długosiodło ul. Królowej Jadwigi 36 (Centrum Kultury)

Cele grupy: