Działania GOPS w Długosiodle jako CAL

drukWersja do druku

← powrót|

Organizacja wypoczynku letniego

Projekt dotyczy organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Długosiodło.

Od 2003 roku organizujemy kolonie letnie w zaprzyjaźnionej szkole w Gdańsku dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Od 2006 roku współdziałamy w tym zakresie z naszymi partnerami lokalnymi: Urzędem Gminy, GKRPA, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło, Publicznymi Szkołami Podstawowymi.

Do 2008 r. corocznie odbywały się dwa dziesięciodniowe turnusy, na które łącznie co roku wyjeżdżało 74 dzieci. W 2009 r. zorganizowaliśmy dziesięciodniowe kolonie nad morze - do Gdańska dla 37 osób oraz ośmiodniowe kolonie w góry – do Białego Dunajca dla 25 osób.

Opiekunami koloni są pracownicy ośrodka, którzy ukończyli kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i opiekunów kolonii, nauczyciele oraz wolontariusze. Kolonie finansowane są ze środków pozyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z budżetu Ośrodka oraz z różnych konkursów grantowych.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem