AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu „Uwierzyć w siebie” nieaktualne

Dodano: 2012-04-27 - godz: 12:06 | Odwiedzin: 1209

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle realizuje w 2012r. projekt systemowy pod nazwą „Uwierzyć w siebie” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno zawodowej beneficjentom pomocy społecznej z terenu gminy Długosiodło zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie przewidziane są szkolenia i kursy zawodowe oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne.

O udział w Projekcie mogą ubiegać się kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Zamieszkują na terenie gminy Długosiodło;
  2. Korzystają z pomocy społecznej;
  3. Są w wieku aktywności zawodowej;
  4. Posiadają jeden z wymienionych poniżej statusów na rynku pracy:
    • osoba bezrobotna,
    • osoba nieaktywna zawodowo,
    • osoba pracująca w gospodarstwie rolnym.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie ankiety zgłoszeniowej dostępnej w biurze projektu: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Zgłoszenia należy składać osobiście do dnia 24 maja 2012r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło w godz. 8:00 - 16:00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem