AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Nabór zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Dodano: 2024-02-09 - godz: 11:59 | Zmodyfikowano: 2024-02-12 - godz: 12:17 | Odwiedzin: 450

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle po raz trzeci przystąpił do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego, umowę podpisano w dniu 08.02.2024 r. na kwotę 106.800,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

  • przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);
  • korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców gminy Długosiodło legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz klauzulą RODO oraz kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 23 lutego 2024 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, pok.132

  • osobiście w godzinach urzędowania
  • drogą pocztową na adres Ośrodka

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 6 osób z niepełnosprawnością w tym:

  • 1 osoba ze znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności
  • 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy.

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod nr tel. 29 642 36 68 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Do pobrania:

Więcej informacji na temat Programu na stronie internetowej pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem