AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Nabór zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 nieaktualne

Dodano: 2023-02-20 - godz: 10:36 | Odwiedzin: 108

Nabór zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

  • przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);
  • korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców gminy Długosiodło legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz klauzulą RODO oraz kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 27 lutego 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, pok.132

  • osobiście w godzinach urzędowania
  • drogą pocztową na adres Ośrodka

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 4 osób niepełnosprawnych w tym:

  • 3 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym
  • 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy.

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod nr tel. 29 642 36 67 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Do pobrania:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem