AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Informacja o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach alimentacyjnych

Dodano: 2011-08-05 - godz: 09:43 | Zmodyfikowano: 2011-08-05 - godz: 09:50 | Odwiedzin: 1322

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o świadczenia rodzinne należy składać od 1.09. 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle ul. Kościuszki 2. pok. Nr 18

  • jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2011 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2011 r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada br.;
  • w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacone zostaną do dnia 31 grudnia br.

Dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem lub dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2011.09.01 do 2011.10.31, zostanie wypłacony pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2011/12. Zaświadczenie należy złożyć w terminie do 10.09.2011r.

Od 1 listopada 2011 r. przyjęto następujące ustalenia:

  • wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje bez zmian 504 zł na osobę lub (583 zł w rodzinie gdzie jest dziecko niepełnosprawne)
  • zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
    • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
    • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat
    • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego
  • świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł miesięcznie.

Na dotychczasowym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską.

Ze względu na trudności związane z uzyskaniem pełnej miesięcznej dotacji wypłata świadczeń rodzinnych pozostaje na dotychczasowych zasadach tj. wypłata gotówkowa w dniach od 25 do 27 każdego miesiąca, wypłata na konta bankowe do końca każdego miesiąca. Bardzo prosimy osoby pobierające świadczenia rodzinne w gotówce o podanie numeru konta bankowego ze względu na konieczność wprowadzenia wypłat bezgotówkowych.

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011r.

  • gdy wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem