AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej nieaktualne

Dodano: 2022-02-16 - godz: 16:48 | Zmodyfikowano: 2022-04-22 - godz: 12:34 | Odwiedzin: 269

Nabór zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Długosiodło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle ogłasza nabór do Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

  • przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);
  • korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców gminy Długosiodło legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami:

  1. Kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. Ankietą potrzeb
  3. Klauzulą informacyjną zgodnie z zał. 13 do Programu
  4. Klauzulą informacyjną zgodnie z zał. 14 do Programu

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 25 lutego 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, pok.132 osobiście w godzinach urzędowania drogą pocztową na adres Ośrodka

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 4 osób niepełnosprawnych w tym:

  • 3 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, oraz
  • 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 29 642 36 67 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Do pobrania: Załączniki - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Długosiodło przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 70.176,00 zł stanowi 100% wartości Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, realizacji pasji, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim zapobieganiu odizolowania i poczucia osamotnienia. Zgodnie z założeniami zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, działając w imieniu Gminy Długosiodło przyznał usługi asystencji osobistej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 czterem osobom z niepełnosprawnością zamieszkującym na terenie naszej gminy. Usługi będą świadczone w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r. przez zatrudnionych na umowę zlecenie trzech asystentów, według potrzeb Uczestnika Programu, nie więcej niż 440 godzin dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nie więcej niż 330 godzin dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach Programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle lub na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem