AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Zostań Rodziną Wspierającą

Dodano: 2020-01-24 - godz: 13:29 | Odwiedzin: 72

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możecie Państwo podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają przepisy art. 29, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 w/w ustawy.
  4. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
    1. opiece i wychowaniu dziecka;
    2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
    3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do kontaktu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło, pokój nr 17, tel. 29 6423669

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2020|

Kontakt z webmasterem