AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Mieszkańcy Gminy Długosiodło z wizytą studyjną w Gminie Poronin

Dodano: 2011-07-14 - godz: 13:40 | Zmodyfikowano: 2011-07-14 - godz: 14:50 | Odwiedzin: 1878

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle pozyskał środki na zorganizowanie wizyty studyjnej do Gminy Poronin dla liderów grup społecznych z gminy Długosiodło.

Celem głównym projektu była wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. W wyjeździe w dniach 28-30 maja br. wzięło udział 50 osób m.in. członkowie pięciu klubów seniora, członkowie trzech grup samopomocowych, pracownicy GOPS, liderzy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło. Instytucją, która zgodziła się nas gościć był Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie. Grupa spotkała się z Anielą Bafią - przedstawicielką Związku Podhalan Oddziału  Poronin, była w pracowni strojów regionalnych Stanisławy Łukaszczyk oraz wysłuchała prelekcji o kultywowaniu tatrzańskich tradycji w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichle. Uczestniczyła również w tradycyjnej Mszy Świętej na Krzeptówkach w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, spotkała się z bacą Józefem Słodyczką „Maślakiem” w Dolinie Kościeliskiej, który pokazał grupie jak wygląda produkcja oscypka. Odbyły się warsztaty malowania na szkle, które poprowadziła członkini poronińskiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, każda osoba wykonała swój własny obraz na szkle. Kolację przy ognisku uświetnili swoją obecnością młodzi górale, którzy opowiedzieli o charakterystycznych cechach ich muzyki. Mogliśmy wysłuchać gry na skrzypcach, akordeonie i kontrabasie oraz nauczyć się pieśni góralskiej pt. „Góralu, czy ci nie żal”. Mieliśmy również przyjemność spotkania z wicewójtem Gminy Poronin panem Andrzejem Buńdą, który przedstawił istotne informacje o regionie oraz zaprezentował modelowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie aktywizacji środowiska lokalnego. Gościliśmy również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie gdzie odbyła się bardzo żywa pogadanka pomiędzy tamtejszymi pracownikami i pracownikami socjalnymi z GOPS w Długosiodła nt. projektu „Integracja przez aktywność w Gminie Poronin” i innych ważnych aspektów tej charakterystycznej pracy.

Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni, że w tak krótkim czasie tak wiele dowiedzieli się o innym regionie, o tym jak aktywnie funkcjonują tam różne grupy społeczne. Dodatkowo większość osób po raz pierwszy ujrzała piękno polskich gór co sprawiło, że wyjazd ten na zawsze pozostanie w ich pamięci.

Agnieszka Machnowska

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem