GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=43

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 15:26

Stypendia szkolne (socjalne)

INFORMACJA DOTYCZĄCEA ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH
I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY DŁUGOSIODŁO

Do pobrania dokument: Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2021/2022