GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=39

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 15:13

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego