GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=38

Czas wydruku: 2023-02-03 godz: 14:44

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja 1 - nr 2021/BZP 00000877/01/P