GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=36

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 09:02

Programy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle

Programy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle

  1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 - uchwała Nr XXIII/250/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2021 roku.
  2. Program Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2024-2026 - Uchwała Nr XLV/545/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku.
  3. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 - Uchwała Nr XXII/235/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 lutego 2021 roku.