GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=36

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 14:09

Programy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle

Programy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle

  1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 - uchwała Nr XXIII/250/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2021 roku.
  2. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2021-2023 - Uchwała Nr XXIII/249/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2021 roku.
  3. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 - Uchwała Nr XXII/235/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 lutego 2021 roku.