GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=35

Czas wydruku: 2020-01-25 godz: 11:31

Instytucje i podmioty realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Instytucje i podmioty realizujące oferty
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
działające na terenie powiatu w 2019 r.

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki

07-200 Wyszków, ul. Sowińskiego 80, tel. 607-239-331, 604-587-899
(teren Biblioteki Miejskiej - parter) czynny codziennie po godzinie 16:00

Stowarzyszenie MONAR

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie
Hostel Ośrodka: 07-200 Wyszków, ul. Komunalna 10A tel./fax 29-7424843