GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=35

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 13:47

Instytucje i podmioty realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Ewidencja instytucji które realizują oferty
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
działające na terenie powiatu

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki

07-200 Wyszków, ul. Sowińskiego 80, tel. 604-587-899
(teren Biblioteki Miejskiej - parter) czynny codziennie po godzinie 16:00

Na podstawie podpisanych porozumień w ww. Punkcie realizowana jest oferta dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu wyszkowskiego.

Stowarzyszenie MONAR

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie
Hostel Ośrodka: 07-200 Wyszków, ul. Komunalna 10A tel./fax 29-7424843

STAROSTA
Jerzy Żukowski