GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=34

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 15:33

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WYSZKOWIE

Powstało w 1994 roku z inicjatywy rodziców. Jest częścią polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)- ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej. Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Kierują się misją PSONI, czyli:

W Wyszkowie prowadzą trzy dzienne placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełno sprawnościami, realizują zadania publiczne oraz organizują wiele cyklicznych imprez i wydarzeń.

OŚRODEK REHABILITACYJNO –EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZY

To niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna dla wychowanków od chwili wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia.

Prowadzą:

Zajęcia indywidualne i w małych grupach, realizowane w oparciu o Indywidualne Programy Terapeutyczne, mają na celu uzyskanie przez wychowanków autonomii rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

To działająca od 2004 roku dzienna placówka terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

WTZ czynne jest przez 5 dni w tygodniu, w godz. 8:00-16:00; w tym 7 godzin pracy bezpośredniej z uczestnikami.

Terapię uczestnika realizowane są w sześciu pracowniach tematycznych na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji i terapii, udziału w treningach, zajęciach manualnych, sportowych, kulturalnych.

Cyklicznie są organizowane:

Zatrudnia:

Formy i metody pracy:

PSOUU Koło w Wyszkowie
ul. Geodetów 76,
07-200 Wyszków
Tel/fax 29 742 77 68
KRS 0000162757
e-mail: zk.wyszkow@psouu.org.pl, www.psouuwyszko.pl
PEKAO SA 76 1240 5631 1111 0000 5084 3963

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU B W WYSZKOWIE

Swoją działalność rozpoczął z początkiem 2014 roku. Od stycznia 2016 roku prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie na zlecenie Powiatu Wyszkowskiego ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Przeznaczony dla 40 osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom czynny jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7:30-16:00

Przez co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia bezpośrednio z uczestnikami.

Główne cele PŚDS obejmują:

PSOUU Koło w Wyszkowie PŚDS
ul. Świętojańska 89 a
07-200 Wyszków
Tel./fax 22 123 52 02
e-mail: PSS.drogowskaz.wyszkow@wp.pl
www.psouuwyszkow.pl