GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=33

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 15:15

MONAR - Ośrodek leczenia, terapii i rehabilitacji

STOWARZYSZENIE MONAR

OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI

07 – 202 WYSZKÓW, UL. KOMUNALNA 10A NIP 762 15 98 428

TEL (0-29) 742 48 43, 742 97 97, e-mail: monarwyszkow@interia.pl

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego” realizowane w okresie 01.02-31.12.2019 przez Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie współfinansowane ze środków Powiatu Wyszkowskiego

CEL: Celem programu jest wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego realizowane poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne, i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej (alkoholizm i inne uzależnienia, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, kryzysy normatywne).

MIEJSCE: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie mieści się w budynku Stowarzyszenia „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie, ul. Komunalna 10A 07-202 Wyszków.

OFERTA:

Interwencje kryzysowe socjalne, psychologiczne oraz poradnictwo rodzinne realizowane są przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów dobieranych indywidualnie do każdego przypadku w zależności od zgłoszonego problemu.

HOSTEL: Hostel gwarantuje tymczasowe, całodobowe schronienie osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel dysponuje 14 miejscami w pięciu pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym, socjalno-bytowym oraz placem zabaw dla dzieci i salą świetlicową. Osobom w nim przebywającym zapewniamy bezpieczne schronienie i domowe warunki. Hostel nie zapewnia odzieży, wyżywienia, środków czystości ani higieny osobistej. Pobyt w Hostelu może wynosić maksymalnie do 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane wskazanymi wyżej wskazanymi formami pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie: