GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=26

Czas wydruku: 2020-11-28 godz: 08:41

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Od 1 marca 2019 r. w budynku Ośrodka Zdrowia na piętrze II, w pokoju nr 131 bezpłatnie przyjmuje:

PSYCHOLOG

w MARCU w każdą środę w godzinach 13.00 – 17.00

od KWIETNIA do GRUDNIA w każdy wtorek od 9.00-13.00

Poradnictwo psychologiczne będzie prowadzone dla mieszkańców Gminy Długosiodło. Ma ono na celu pomoc edukacyjną, informacyjną i terapeutyczną osobom i rodzinom z trudną sytuacją życiową.

Korzystanie z pomocy nie oznacza Twojej słabości - wręcz przeciwnie - wskazuje na to, że traktujesz życie na tyle poważnie, że chcesz by podążało w wybranym przez ciebie kierunku.