GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=26

Czas wydruku: 2024-07-19 godz: 04:10

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Od września 2021 r. w każdą środę w godzinach 8.00 - 12.00 bezpłatnie przyjmuje PSYCHOLOG w budynku Ośrodka Zdrowia - piętro I, pokój nr 131

Poradnictwo psychologiczne będzie prowadzone dla mieszkańców Gminy Długosiodło. Ma ono na celu pomoc edukacyjną, informacyjną i terapeutyczną osobom i rodzinom z trudną sytuacją życiową.

Korzystanie z pomocy nie oznacza Twojej słabości - wręcz przeciwnie - wskazuje na to, że traktujesz życie na tyle poważnie, że chcesz by podążało w wybranym przez ciebie kierunku.