GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=2

Czas wydruku: 2020-01-25 godz: 12:58

KADRA

Kierownik

Katarzyna Piórkowska

Pokój nr 17

Tel. 29 64-23-669

e-mail: pomoc@dlugosiodlo.pl

Dział Pomocy Środowiskowej

Bożena Orłowska - specjalista pracy socjalnej

pokój nr 15

tel. 29 64-23-667

e-mail: b.orlowska@dlugosiodlo.pl

Elżbieta Michalak - specjalista pracy socjalnej

pokój nr 16

tel/fax 29 74-12-158, 29 64-23-668

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Anna Piątek - pracownik socjalny

pokój nr 16

tel/fax 29 74-12-158, 29 64-23-668

e-mail: a.piatek@dlugosiodlo.pl

Agnieszka Machnowska - pracownik socjalny

pokój nr 19

tel. 29 64-23-675

e-mail: a.machnowska@dlugosiodlo.pl

Asystent rodziny

Beata Nasiadko

pokój nr 15

tel. 29 64-23-667

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych

Magda Kaniewska - referent

pokój nr 18

tel. 29 64-23-670

Monika Morawska - inspektor

pokój nr 18

tel. 29 64-23-670

e-mail: m.morawska@dlugosiodlo.pl

Marzena Chmielewska - pomoc administracyjna

pokój nr 19

tel. 29 64-23-675

Ochrona danych osobowych

Piotr Glen - Inspektor ochrony danych

tel. 29 64-23-668

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl