GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=2

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 14:54

KADRA

Kierownik

Katarzyna Piórkowska

Pokój nr 130

Tel. 29 64-23-669

e-mail: pomoc@dlugosiodlo.pl

Dział Pomocy Środowiskowej

Bożena Orłowska - specjalista pracy socjalnej

pokój nr 123

tel. 29 64-23-673

e-mail: b.orlowska@dlugosiodlo.pl

Anna Piątek - specjalista pracy socjalnej

pokój nr 123

29 64-23-673

e-mail: a.piatek@dlugosiodlo.pl

Elżbieta Michalak - specjalista pracy socjalnej

pokój nr 132

29 64-23-668

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Agnieszka Machnowska - specjalista pracy socjalnej

pokój nr 132

tel. 29 64-23-667

e-mail: a.machnowska@dlugosiodlo.pl

Asystent rodziny

Beata Nasiadko

pokój nr 132

tel. 29 64-23-667

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych

Monika Morawska - inspektor

pokój nr 124

tel. 29 64-23-670

e-mail: m.morawska@dlugosiodlo.pl

Marzena Chmielewska - referent

pokój nr 124

tel. 29 64-23-675, fax 29 74-12-226

e-mail: m.chmielewska@dlugosiodlo.pl

Ochrona danych osobowych

Piotr Glen - Inspektor ochrony danych

tel. 29 64-23-668

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Koordynator ds. dostępności

Katarzyna Piórkowska

tel. 29 64-23-669

e-mail: pomoc@dlugosiodlo.pl