GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=1

Czas wydruku: 2020-11-28 godz: 09:04

KONTAKT I DANE OŚRODKA

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle
ul. Adama Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło

(Budynek Ośrodka Zdrowia - II piętro)

Telefon: 29 74-12-158, 29 64-23-668
Fax: 29 74-12-226
E-mail: gops@dlugosiodlo.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) /gopsdlugosiodlo/Skrytka
NIP: 762-176-20-98
REGON: 550705039
Godziny urzędowania: poniedziałek - od 800 do 1600
wtorek - od 800 do 1600
środa - od 800 do 1700
czwartek - od 800 do 1600
piątek - od 800 do 1500

Dane kontaktowe pracowników ośrodka znajdują się w zakładce KADRA.