GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=1

Czas wydruku: 2020-01-25 godz: 12:37

KONTAKT I DANE OŚRODKA

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

(Budynek Urzędu Gminy - I piętro, Pokoje: 15 - 19)

Telefon: 29 74-12-158, 29 64-23-668
Fax: 29 74-12-158
E-mail: gops@dlugosiodlo.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) /gopsdlugosiodlo/Skrytka
NIP: 762-176-20-98
REGON: 550705039
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 800 do 1600

Dane kontaktowe pracowników ośrodka znajdują się w zakładce KADRA.