GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=8

Czas wydruku: 2023-06-02 godz: 03:26

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nieaktualne

Dodano: 2012-07-13 - godz: 15:53 | Odwiedzin: 1056

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Uwierzyć w siebie” w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej prosi o podanie cen brutto:

Wyżywienia: 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, 2 serwisy kawowe (kawa, herbata, woda mineralna, ciasto) + 1 ognisko integracyjne

i zakwaterowania (1 nocleg) grupy 13 osób w dniach 30 - 31 lipca 2012r. lub 6-7 sierpnia 2012r. Przyjazd około godz. 10:00, wyjazd o godz. 18:00

Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych dla w/w grupy.

Miejsce: Ośrodki wypoczynkowe na terenie Warmii i Mazur.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin składania ofert: 20 lipca 2012 r. do godz. 14:00, na załączonym formularzu »Załącznik nr 1« za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gops@dlugosiodlo.pl lub a.machnowska@dlugosiodlo.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Michalak, tel. 29 74 12 158