GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=286

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 09:51

AKTUALNOŚCI

"Sala spotkań" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej już działa

Dodano: 2022-11-29 - godz: 15:18 | Zmodyfikowano: 2022-11-29 - godz: 15:19 | Odwiedzin: 162

Mieszkańcy gminy Długosiodło mogą już korzystać z wyremontowanej „sali spotkań”, która mieści się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle, przy ul. Adama Mickiewicza 15. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Remont polegał na demontażu parapetów, starych płytek ze ścian i podłogi. Zamontowano płyty gipsowe, pomalowano ściany na przyjemny jasny kolor. Wygładzono sufit, pomalowano na biało i wymieniono stare lampy na nowoczesne oświetlenie. Podłoga została wyrównana i położono nową terakotę. Inwestycja pozwoliła stworzyć miejsce integracji i rozwoju dla lokalnej społeczności, a także ułatwiła i uatrakcyjniła prowadzenie obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest miejscem spotkań dla grupy samopomocowej matek dzieci z rodzin wielodzietnych „Supermama” i dorosłych osób niepełnosprawnych, „Jesteśmy Razem” oraz członków klubów seniora. W odnowionej sali odbywają się już rozmowy z klientami, szkolenia, spotkania. Aktualności dotyczące wydarzeń w „sali spotkań” dostępne będą na stronie  https://gops.dlugosiodlo.pl

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz https://www.wzmocnijotoczenie.pl.