GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=285

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 09:48

AKTUALNOŚCI

Nowe zasady przyznawania dodatku węglowego

Dodano: 2022-11-28 - godz: 12:58 | Zmodyfikowano: 2022-11-28 - godz: 12:59 | Odwiedzin: 128

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle informuje, że z dniem 3 listopada br. obowiązują nowe zasady przyznawania dodatku węglowego.

Nowe przepisy prawne przewidują m.in.:

  • wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB,
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (przy spełnieniu dodatkowych kryteriów),
  • wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę,
  • przeprowadzanie przez organy gminy wywiadu środowiskowego,
  • wprowadzenie możliwości ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie ( 29-64-236-67 do 70) lub kontaktując się osobiście z pracownikami GOPS w Długosiodle ul. Adama Mickiewicza 15 pokój nr 123, 124, 132.

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001692

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

WAŻNE! Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.