GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=283

Czas wydruku: 2023-03-25 godz: 05:48

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym nieaktualne

Dodano: 2022-11-23 - godz: 09:29 | Odwiedzin: 61

Niniejszym informujemy, że ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadziła zmiany do ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie w dniu 3 listopada 2022 roku.

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002236

W razie pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. A. Mickiewicza 15 w godzinach: poniedziałek, wtorek i czwartek 8-16, środa 8-17, piątek 8-15 lub pod numerem tel. (29) 642 36 68

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.