GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=281

Czas wydruku: 2024-02-24 godz: 00:45

AKTUALNOŚCI

Program „Wzmocnij swoje otoczenie”

Dodano: 2022-10-13 - godz: 13:43 | Odwiedzin: 272

GOPS w Długosiodle wyremontuje „Salę spotkań” w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Dzięki grantowi pozyskanemu w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” realizowanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle zostanie przeprowadzony remont jednego z pomieszczeń. Planowana jest wymiana podłogi, parapetów, odnowienie ścian i wymiana oświetlenia. Nowa „Sala spotkań” zostanie przystosowana do potrzeb osób, które będą z niej korzystały, a będą to członkowie klubów seniora, grup samopomocowych oraz mieszkańcy korzystający z pomocy społecznej. Inwestycja pozwoli stworzyć przyjazne i bezpieczne miejsce potrzebne dla lokalnej społeczności.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

.