GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=280

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 09:31

AKTUALNOŚCI

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  nieaktualne

Dodano: 2022-10-10 - godz: 11:35 | Zmodyfikowano: 2022-11-15 - godz: 11:43 | Odwiedzin: 179

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.

Wypełnione wnioski należy składać w GOPS w Długosiodle przy ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło w godzinach pracy ośrodka, lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (podczas składania wniosku elektronicznie należy pamiętać, aby pismo przewodnie jak i dokument wniosku był podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym Wnioskodawcy).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła to bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy – zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, gazem skroplonym LPG, olejem opałowym.

Ważne!

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Oznacza to, że gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na inne źródło ciepła.

Wysokość wsparcia to:

  • 3 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyjątkiem drewna kawałkowego
  • 2 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy
  • 1 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest gaz LPG ZE ZBIORNIKA GAZU SKROPLONEGO

Dodatek przyznawany jest bez kryterium dochodowego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek wypłacony zostanie na wskazane we wniosku konto bankowe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła