GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=263

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 09:22

AKTUALNOŚCI

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Dodano: 2022-04-06 - godz: 16:22 | Odwiedzin: 211

Mieszkańcy Gminy Długosiodło, którzy zapewniają obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień. Z założenia będzie ono wypłacane przez  60 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów do wypełnienia, znajdziecie Państwo w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-osob-pomagajacym-obywatelom-ukrainy