GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=184

Czas wydruku: 2020-11-28 godz: 10:03

AKTUALNOŚCI

Ognisko Seniorów

Dodano: 2020-10-07 - godz: 12:52 | Odwiedzin: 45

Korzystając z pięknej pogody i ostatnich pogodnych dni września, w dniu 17.09.2020 r. o godz. 14 seniorzy z gminy Długosiodło spotkali się na ognisku. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy seniorów, przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Informacji, Kultury Sportu i Rekreacji.

Impreza odbyła się na specjalnie wydzielonym do tego celu placyku, obok Stadionu Leśnego w Długosiodle. Ze względu na stan epidemii COVID – 19 zostały zachowane wszystkie konieczne środki ostrożności. Spotkanie przy ognisku, kiełbaskach i muzyce upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. W ostatnim czasie seniorom bardzo brakowało takich spotkań towarzyskich.