GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=136

Czas wydruku: 2020-09-20 godz: 16:48

AKTUALNOŚCI

DOBRY START do 30 listopada nieaktualne

Dodano: 2019-11-15 - godz: 12:29 | Odwiedzin: 85

Informujemy że, wniosek o świadczenie DOBRY START na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.