GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=121

Czas wydruku: 2020-08-06 godz: 09:09

AKTUALNOŚCI

Informacja ws. stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020

Dodano: 2019-08-13 - godz: 11:48 | Zmodyfikowano: 2019-08-13 - godz: 11:50 | Odwiedzin: 166

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło

Pobierz informację o stypendiach na rok szkolny 2019/2020

Pobierz wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020