Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

drukWersja do druku

Adres:
Długosiodło ul. Mickiewicza 15
(budynek ośrodka zdrowia I piętro, pok. 131 - wejście od parkingu pogotowia)

Punkt czynny:
II i IV sobota miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest:

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz problemów przemocy w rodzinie,
  • zwiększenie dostępności do informacji w zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych lub współuzależnionych będących mieszkańcami gminy Długosiodło

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do osób:

  • będących w kryzysie,
  • uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających,
  • ofiar przemocy domowej i stosujących przemoc.

Potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. Masz problem, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby lub masz problem z alkoholem, jesteś uwikłany w przemoc domową – korzystaj z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2018|

Kontakt z webmasterem